Cinderella miljötoalett – enklare och mer hygieniskt kan det inte bli!

Cinderella är en förbränningstoalett där urin och fekalier förbränns vid hög temperatur. Allt som blir kvar är lite aska.

Fakta Cinderella förbränningstoalett

  • Cinderella har kapacitet för hushåll upp till 12 personer och kan användas i villor, fritidshus, gäststugor, skidstugor och arbetsbaracker.
  • Toaletten är utrustad med platinabelagd katalysator för luktfri förbränning.
  • Cinderella är testad och godkänd av NEMKO, DEMKO, SEMKO, FIMKO. Cinderella är även EMC-testad enligt gällande EU-normer och CE-märkt.
  • Förbränningssystemet ”SENSE” optimerar förbränningstiden och energiförbrukningen.

Fördelar Cinderella förbränningstoalett

  • Behöver ingen vatten- eller avloppsanslutning, det vill säga ingen hantering av latrin, tank eller kompost.
  • Påverkar ej inomhusklimatet på grund av sitt slutna system.

Trago AB säljer och installerar Cinderella miljötoaletter.

Kontakta oss!